Rekrutacja


 Program jobs2enova to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. System przeznaczony jest do obsługi dowolnego przedsiębiorstwa, a w przedstawionej konfiguracji dedykowany jest dla agencji pracy tymczasowej. Program jobs2enova Rola Rekrutacja - RCA zawiera następujące elementy: Kartoteki: pracownicy (kandydaci do pracy), klienci, pracownicy agencji oraz zawody dokumenty zamówienia, informacje i raporty.

Kandydaci do pracy

Sekcja ZESTAWIENIA i najnowsi kandydaci do pracy wyświetli listę 10 ostatnio dopisanych kandydatów. Pracownicy, którzy w polu LOGIN mają zapis Internet zarejestrowali się do bazy przez formularz umieszczony na stronie www.

Sekcja ZESTAWIENIA i Zestawienie pracowników wg statusu wyświetla zestawienie wszystkich pracowników pogrupowanych według pola STATUSDopisanie kartoteki kandydata do pracy

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje.

Formatka dopisania składa się z dziewięciu zakładek:
 • Dane ogólne 
 • Dane szczegółowe 
 • Dane o kandydacie 
 • Umiejętności 
 • Opis 
 • Badania lekarskie 
 • Cechy 
 • Notatki 
 • Załączniki 
W zakładce DANE OGÓLNE wprowadzamy:
 • typ kartoteki – informację wybieramy z listy rozwijanej, 
 • pierwsze imię, 
 • drugie imię, 
 • nazwisko, 
 • zawód – wskazujemy z listy rozwijanej, Po wyborze zawodu możemy dopisać umiejętności zawodowe kandydata. Po uruchomieniu przycisku-funkcji UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE pojawi się lista pól zdefiniowanych wcześniej dla wybranego zawodu
W wyświetlonej formatce należy zaznaczyć szczegółowe umiejętności kandydata, w polach opisowych można wprowadzić krótką informację o wskazanej umiejętności. Zapisanie dodatkowych umiejętności umożliwia przycisk-funkcja ZAPISZ. Po zamknięciu okna dopisania Umiejętności zawodowe powracamy do uzupełniania pozostałych pól w formatce dopisania: komentarz – pole umożliwiające wpisanie dowolnej uwagi-komentarza. W kolejnych polach wpisujemy adres zamieszkania oraz dane kontaktowe:
 • ulica, 
 • kod pocztowy i miejscowość, 
 • kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej, 
 • województwo - informacja wybierana z listy rozwijanej, 
 • telefon stacjonarny, 
 • telefon komórkowy, 
 • e-mail


 • data urodzenia – podajemy datę urodzenia kandydata wpisując z klawiatury w formacie rrrr-mm-dd lub korzystając z listy rozwijanej wybieramy datę z kalendarza , 
 • miejsce urodzenia, 
 • nazwisko rodowe, 
 • płeć – wartość wybierana z listy rozwijanej: K – kobieta, M - mężczyzna , 
 • stan cywilny – informacja wybierana z listy rozwijanej, 
 • narodowość, 
 • PESEL, 
 • NIP
 • status kandydata – informacja wybierana z listy rozwijanej, 
 • dostępny od – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza, 
 • okres wypowiedzenia, 
 • obecny zawód, 
 • czas pracy w obecny zawodzie, 
 • data ważności ubezpieczenia - wprowadzamy datę ważności ubezpieczenia w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza, 
 • ubezpieczenie od – podajemy dane ubezpieczyciela, u którego aktualnie kandydat jest ubezpieczony 
 • ubezpieczenie od – wprowadzamy datę od kiedy jest kandydat ubezpieczony u aktualnego ubezpieczyciela.

 • prawo jazdy – z listy rozwijanej należy wybrać: TAK-kandydat posiada prawo jazdy lub NIE – nie posiada prawo jazdy 
 • kategoria – należy wpisać odpowiednią/odpowiednie kategorię/kategorie posiadanego prawa jazdy 
 • własny samochód – z listy rozwijanej należy wybrać: TAK lub NIE 
 • odzież robocza – z listy rozwijanej należy wybrać: TAK lub NIE 
 • odzież ochronna – z listy rozwijanej należy wybrać: TAK lub NIE

2 komentarze: