enova wersja 9.1.4731 z 14 grudnia 2012

Na dzień 14.12.2012 r. mamy do czynienia z kilkoma różnymi nowelizacjami ustawy o VAT i przepisów wykonawczych, które są na różnych etapach procesu legislacyjnego. Stosownie do wprowadzonych lub projektowanych zmian przepisów zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w funkcjonalności systemu enova w różnych modułach. Firma Soneta przedstawia najistotniejsze zmiany dotyczące programu enova wersja 9.1.4731 z 14 grudnia 2012.

enovaNet wersja 9.0.2.

Aktualna wersja enovaNet pracuje pod kontrolą Microsoft .NET Framework 4.0 i bezwzględnie konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie serwera, na którym będzie instalowana aplikacja. Moduł enovaNet jest aplikacją web’ową będącą uzupełnieniem oferty jaką jest standardowa aplikacja enova. Aplikacja enovaNet została oparta w pełni na technologii i logice biznesowej enova standardowej co pozwala na zachowanie spójności zapisów realizowanych drogą internetową.

Raporty uprawnień

System Uprawnień w enova jest wielowarstwowy. Każdy operator ma przydzielone uprawnienia, na których definiowane jest podpięcie do ról oraz nadawane są prawa obiektowe. Raport został przygotowany w celu prezentacji oraz umożliwienia wydruku struktury uprawnień funkcjonalnych w systemie enova dla danego operatora/uprawnienia. Wydruk przedstawia sumę uprawnień zebranych we wszystkich rolach przypisanych do operatora/uprawnienia. Raport jest niezależny od kontekstu i może zostać dołączony w dowolnym miejscu programu.

Wdrożenie

ISO - wparcie przy wdrożeniu - ISO - wparcie przy wdrożeniu Program umożliwia wspieranie w czasie wdrożenia oraz stosowania norm ISO 9000. Umożliwia to skompletowanie, uporządkowanie oraz przechowywanie dokumentacji związanej z procedurami ISO. Ponadto pozwala na zdefiniowanie i wdrożenie procedur, a następnie nadzór nad ich stosowaniem.

Enova 9.0.4685


Moduł: Członkowie i szkolenia

Zmiana funkcjonalności
  • Grupa szkoleniowa - formularz uczestnika. Poprawiono działanie pola Zaliczone. Jego odznaczenie powoduje wyczyszczenie wartości w polach 'Ocena końcowa' i 'Data zaliczenia'